Curs 2015/2016

Sessions presencials a domicili.


  • Adaptem el contingut de les sessions a les vostres necessitats: 

ESO, Batxillerat, EOI, JQCV i UV.

  • Servei disponible per a València ciutat i Horta Nord.
  • Els paquets d'hores són transferibles entre membres del mateix immoble. 
  • Desplaçament i imposts inclosos.
  • Cada sessió dura 90 minuts.

Una sessió

10 euros/hora

15,00 €

4 sessions

8,33 euros/hora

50,00 €


8 sessions

8 euros/hora

96,00 €

15 sessions

7,77 euros/hora

175,00 €


24 sessions

6,94 euros/hora

250,00 €

48 sessions

5,54 euros/hora

399,00 €