El gat Maclet i altres animalets

"El gat Maclet i altres animalets" inicia la col·lecció "Lletres i bestioletes", on treballem l'estimulació primerenca del llenguatge. 


Hem triat sis mots que des del punt de vista fonètic, ortogràfic i semàntic són especialment enriquidors (xau-xau, leri-leri, xino-xano, gori-gori, poti-poti, tol·le-tol·le) i els hem barrejat en una prosopopeia ambientada en un lloc emblemàtic de l'Horta de València: la partida del Racó de Sant Llorenç.

El llibre s'adreça a noulectors i lectors de 2 a 6 anys, tot i que els adults han de dirigir les lectures. 

Text de Lluïsa Crespo i il·lustracions d'Ana Roussel, correcció a cura de Roger Sarrià. 


Edició tradicional

6,00 €

L'auca

8,00 €


Cobretaula

8,00 €

L'acordió

9,00 €Tassa

12,00 €Gravat

12,00 €Samarreta

15,00 €Maclet i saquet

20,00 €10 làmines

3,00 €


     Un projecte de